Home

Met een groot maar overzichtelijk aanbod van navormingen willen we de non-profit-sector helpen om hun medewerkers op een degelijke manier bij te scholen en na te vormen. Op deze manier wordt gewerkt aan een langetermijnvisie in opleiding van de medewerkers.
Het doelpubliek van onze opleidingen is divers. We richten ons niet alleen naar personeelsleden met ambitie, maar ook naar medewerkers die de stap naar zelfmanagement hebben gezet.
Onze opleidingen hebben vooral te maken met het 'intermenselijke', zoals de cursussen 'stem- en lichaamstaal', maar ook op technologisch vlak worden nascholing verzorgd.
Wij bieden opleidingen aan voor personeelsleden van bedrijven, van basis- en secundaironderwijs, van hogescholen en universiteiten. Ook voor personeelsleden van openbare diensten worden er verschillende interessante opleidingen en nascholingen georganiseerd.